Print Friendly, PDF & Email

Tryksår – Praktisk

Profylakse: Klient/patient risikovurderes (Scoringsredskab ex. Braden), på baggrund af scoringsresultat iværksættes aflastning. Risikovurdering gentages regelmæssigt samt efter ændringer i tilstand.

Sårbehandling: Tryksårsgrad vurderes – kan evt. kun foretages efter debridering. Debridering af alt avitalt væv tilstræbes med saks og pincet, og fugtig sårheling. Kirurgisk debridering i udvalgte tilfælde. Dybe sår med geler eller alginat/hydrofiber, sugende ydre forbinding. Tætte sårskift – ofte dagligt. Overfladiske tryksår, hvis de er nekrosefri kan de behandles med skumpræparat og skiftning med flere dages interval. Alternativ til moderne sårbehandlingsmaterialer er ydre sugende forbinding evt. bleen dagligt skiftet. Gazematerialer oplagt i kavitetssår ikke tilladt.

Aflastningen skal regelmæssigt kontrolleres.

Scroll to Top