Print Friendly, PDF & Email

Tryksår – Epidemiologi

Epidemiologi
NPUAP-dokument, Pressure ulcer in America, opgør tryksårsprævalenser til 0,4-38% i akut medicin, 2,2-23,9% i langtidsmedicin og 0-17% i hjemmepleje (incl. plejehjem).

På Bornholm havde 10,4% af indlagte og i hjemmepleje trykskade. Året efter – og med målrettet indsats – var tallet i 2002 faldet til 5,8%.

Tryksår opstår som andre kroniske sår som følgetilstand til anden lidelse (f.eks. terminaltilstand, neurologisk sygdom med lammelser og føleforstyrrelse, indlagte på intensivafdeling, medikamentelt intoxikerede personer). Generelt vil såret være opstået i forbindelse med grader af immobilitet.

Højere alder er forbundet med flere tryksår. Omkring 70% af tryksår opstår hos patienter over 70 år.

 

Tryksår på Bornholm 2001-2006
Undersøgelsen er foretaget blandt alle de personer, der i døgnplejen, på sygehuset og i institutionslignende boliger, fik hjælp til personlig pleje.
(SÅR 3/2007)

Scroll to Top