Bestyrelse

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelse i Dansk Selskab for Sårheling

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Mindst tre af de valgte skal være  læger og mindst tre skal være  sygeplejersker. Der er ingen uddannelsesmæssige krav til de sidste to bestyrelsesposter, alle faggrupper er velkomne.

Annette Høgh​


Formand for bestyrelsen

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.,
Sårcenter Viborg, Hospitalsenhed Midt,
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg, Tlf. 7844 5631
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Kontakt

Knærke Søgaard


Bestyrelsesmedlem og kasserer

Sygeplejerske og ph.d.-studerende,
Odense Universitetshospital,
Plastikkirurgisk Afdeling
Tel. 2449 9821

Kontakt

Merete Hartun Jensen  


Næstformand for bestyrelsen

Oversygeplejerske
Videncenter for Sårheling,
Bispebjerg Hospital

Port-Merete_Jensen

Maria Plaschke


Bestyrelsesmedlem og
redaktør for
bladet SÅR
Sårsygeplejerske, MPH, underviser
Tlf. 2539 0910 


Kontakt

MariaPlachke

Mitra Sepehri


Bestyrelsesmedlem og sekretær for bestyrelsen

Afdelingslæge i plastikkirurgi, PhD og klinisk lektor. 

Kontakt

Port-Mitra_Sepehri

Else Sværke Henriksen


Bestyrelsesmedlem og bestyrelsens repræsentant i uddannelsesudvalget
Koordinerende sårsygeplejerske
Nykøbing F Sygehus,
Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Kontakt

Jonas Hedegaard Andersen


Bestyrelsesmedlem og medlem i redaktionen SÅR

Overlæge, Speciallæge i ortopædkirurgi, ph.d.
Nordsjællands Hospital Hillerød, Ortopædkirurgisk Afdeling

JonasHedegaardAndersen

Henriette Hansen


Bestyrelsesmedlem

Koordinerende sårsygeplejerske,
Holbæk Sygehus
Tlf. 2367 2438

Kontakt

Henrikke_Hansen

Sahar Moeini


Suppleant til bestyrelsen

Læge og ph.d.-studerende,
Sjællands Universitetshospital Køge, Ortopædkirurgisk Afdeling

Jenifer RICHELLE Christensen


Suppleant til bestyrelsen

Sårsygeplejerske, Odense Kommune,
Team Vidensansvarlig Sygepleje

Scroll to Top