Bestyrelse

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelse i Dansk Selskab for Sårheling

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Mindst 3 af de valgte skal være  læger og mindst 3 skal være  sygeplejersker.

Annette Høgh​


Formand

Overlæge, PhD,
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, AU Sårcenter Viborg, Hospitalsenhed Midt,
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg, Tel. 7844 5631

Kontakt

Port-annette_hoegh

Bo Jørgensen


Medlem og redaktør af medlemsbladet SÅR
Overlæge

Tel. 4032 7111
Kontakt

Merete Hartun Jensen  


Næstformand

Oversygeplejerske
Videncenter for Sårheling
Bispebjerg Hospital

Port-Merete_Jensen

Maria Plaschke


Medlem og  journalistisk medarbejder ved medlemsbladet SÅR
MPH, Sårsygeplejerske, underviser
Tel. 2539 0910
Kontakt

MariaPlachke

Mitra Sepehri


Sekretær

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet

I hoveduddannelse til speciallæge i plastikkirurgi

Port-Mitra_Sepehri

Klaus Kirketerp-Møller


Kasserer

Overlæge PhD,
Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Kontant

Klaus-KM

Jonas Hedegaard Andersen


Medlem

1.reservelæge
Ortopædkirurgisk afdeling O
Hospitalerne i Nordsjælland Hillerød

 

JonasHedegaardAndersen

Else Sværke Henriksen


Medlem og bestyrelsens repræsentant i uddannelsesudvalget
Koordinerende sårsygeplejerskeNykøbing F sygehus, Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F
Tel. 56 51 53 68

Kontakt

Jeniffer Christensen


Suppleant

 

 

Jane Hampton


Suppleant

 

Sårkonsulent

Scroll to Top