Bestyrelse

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelse i Dansk Selskab for Sårheling

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Mindst tre af de valgte skal være  læger og mindst tre skal være  sygeplejersker. Der er ingen uddannelsesmæssige krav til de sidste to bestyrelsesposter, alle faggrupper er velkomne.

DSFS’ bestyrelse søger nye medlemmer – er det en opgave for dig?
Som medlem af DSFS´ bestyrelse kan du være med til at sætte retningen på foreningens aktiviteter nu og i fremtiden.

Ved generalforsamlingen den 23. november 2023 (som afholdes i tilknytning til årsmødet) er et bestyrelsesmedlem for en et-årig og tre bestyrelsesmedlemmer for tre-årige valgperioder på valg.

Desuden skal der vælges to suppleanter for en etårig periode. Der er ikke særlige uddannelseskrav til suppleanterne. Det er muligt at melde sit kandidatur til selve generalforsamlingen i DSFS.

Vil du gerne høre mere om arbejdet i DSFS’ bestyrelse (og ikke mindst mængden heraf), er du velkommen til at kontakte formand Annette Høgh eller et andet medlem af bestyrelsen.

Annette Høgh​


Formand for bestyrelsen

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.,
Sårcenter Viborg, Hospitalsenhed Midt,
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg, Tlf. 7844 5631
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Kontakt

Port-annette_hoegh

Bo Jørgensen


Bestyrelsesmedlem og kasserer, samt
medlem i redaktionen SÅR
Overlæge

Tlf. 4032 7111
Kontakt

Merete Hartun Jensen  


Næstformand for bestyrelsen

Oversygeplejerske
Videncenter for Sårheling,
Bispebjerg Hospital

Port-Merete_Jensen

Maria Plaschke


Bestyrelsesmedlem og redaktør for bladet SÅR
Sårsygeplejerske, MPH, underviser
Tlf. 2539 0910
Kontakt

MariaPlachke

Mitra Sepehri


Bestyrelsesmedlem og sekretær for bestyrelsen

Afdelingslæge i plastikkirurgi, PhD og klinisk lektor. 

Kontakt

Port-Mitra_Sepehri

Else Sværke Henriksen


Bestyrelsesmedlem og bestyrelsens repræsentant i uddannelsesudvalget
Koordinerende sårsygeplejerske
Nykøbing F sygehus, Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F
Tlf. 56 51 53 68

Kontakt

Jonas Hedegaard Andersen


Bestyrelsesmedlem og medlem i redaktionen SÅR

Overlæge, Speciallæge i ortopædkirurgi, ph.d.
Nordsjællands Hospital Hillerød, Ortopædkirurgisk afdeling

JonasHedegaardAndersen

Jane Hampton


Bestyrelsesmedlem (valgt som suppleant)

Sårkonsulent, Aarhus Kommune

JkH 2023 4

Jenifer RICHELLE Christensen


Suppleant til bestyrelsen

Sårsygeplejerske, Odense Kommune,
Team Vidensansvarlig Sygepleje

Scroll to Top