Index 2002 – 1993

Print Friendly, PDF & Email

SÅR index 2002 – 1993


Nr. 4, 2002


Hypertensivt sår – en diagnose værd at overveje!
Ove Kristensen
Registrering af tryksår på Bornholm
Gulla Steenberg og Doris Horst
Julekonkurrence
Højtryksspuling af sår
Anne Marie Larsen
NIFS-nytt
Theis Huldt Nyström
Årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling 2002
Ann Brockdorff
www.dsfs.org
Rolf Jelnes
Legatuddeling ved årsmødet 2002
Mikael Bitsch
Såralgoritme
Mikael Bitsch
Generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling 2002
Ann Brockdorff


Nr. 3, 2002


Incidens og behandling af sår på den diabetiske Charcot-fod
Kirsten Larsen, Jesper Fabrin, Per E. Holstein
Brugen af Low Level Laser til behandling af venøse sår
Hanne Storm
NIFS-nytt
Svenskt Sårläkningssällskap
Referat: Kroniske sår og livskvalitet. 12. konfernce, European Wound -Management Association, Granada, Spanien den 23.-25. maj 2002
Bo Jørgensen
Legatmodtager: Granada, Spanien den 23.-25. maj 2002
Rie Nygaard
Referat fra det 4. møde i Jysk Sårforum, Aalborg, 6. september 2002
Rolf Jelnes
Findeløn, www.dsfs.org
Michael Bitsch
Korrespondancer
Information om Dansk Sygepleje Selskab
Kirsten Müller
www.molnlyckehc.com
Rolf Jelnes
Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling
Program for årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling


Nr. 2, 2002


Referat
Dansk Selskab for Sårhelings 10 års jubilæumssymposium
Ann Brockdorff m.fl.
Jubilæumslegater ved DSFS’ jubilæumssymposium
Mikael Bitsch
Den nedgroede tånegl
Mikael Bitsch
Trykksår på dagsorden
Karl-Otto Hande
Hvor ble våren av?
Theis Huldt-Nystrøm
Legatmodtager: NIFS-seminar på Rica Hell Hotel, Værnæs
Tine N. Andersen
Erfaringer med KIKUHIME subbandage trykmåler
Rolf Jelnes
Referat fra det 3. møde i Jysk Sårforum,
Esbjerg, 22. marts 2002

Rolf Jelnes
Legatmodtager: Rapport om udbyttet af legat.
Sårsygeplejerske – kom godt fra start!

Lone Valentin Bram
Oprettelse af ERFA-grupper i vejle amt
Anne Marie Rasmussen, Birthe Kjersgaard Jørgensen


Nr. 1, 2002


Sårheling – historiske aspekter
D.J. Leaper, Finn Gottrup
Tryksår – nogle historiske aspekter
Tom Jørgensen, Susan Bermark, Bo Jørgensen
Venøse bensår i strejf gennem et kvart århundrede
Lis Danielsen
Udvikling inden for sårbehandling i primærsektoren 1992-2002 – båret frem af ildsjæle
Rie Nygaard
Diabetiske fodproblemer
Per Holstein
Fra det ganske danske land – såraktivitet i Danmark
Kirsten Müller
Presentation av en ideell förening på frammarsch

Vivianne Schubert
Gratulerer med 10-års-dagen DSFS!
– en liten hilsen fra sårbehandlere i Annerledeslandet
Theis Huldt-Nystrøm
DSFS – Finn Gottrup ser tilbage på 10 års virksomhed
Statistik tak
Niels Müller
Hvordan gik det? – kommentar
Rolf Jelnes
10 år med årsmøder og temadage i DSFS
Ann Brockdorff
Vinderne fra DSFS jubilæumskonkurrence


Nr. 4, 2001


Case story om VAC-behandling 1
Annette Vollmond Norden
Case story om VAC-behandling 2
Birthe Pedersen
Case story om VAC-behandling 3
Mette Munkner
Akupunkturbehandling af sår
Kirsten Kroon
„Hvis man gør det, man altid har gjort,
vil man få de resultater, man altid har fået“

Else Marie Bundgaard
Interview with Barbara Braden:
I never expected the scale wouldhave such an impact

Vurdering af www.dsfs.org
Elisabeth Landbo
Den syke sår-pasienten. Program NIFS-seminar feb. 2002
Referat: Nidaroskongressen 2001
Kirsti Espeseth
Boganmeldelse: The Prevention and Treatment of Pressure Ulcers
Anne-Birgitte Vogelsang
Referat: Den årlige temadag i Dansk Interessegruppe for Forebyggelse af Tryksår
Tom Jørgensen
Legatmodtager: Diabetic Foot Study Group of the EASD
Birgitte Skov og Charlotte Midtgaard
Referat: Det første og det andet møde i Jysk Sårforum
Rolf Jelnes
Referat: Årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling
Legatuddeling ved årsmødet i Dansk Selskab for Sårheling
Generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling


Nr. 3, 2001


Forslag til oprettelse af fagområdet: Klinisk sårheling
Finn Gottrup
Systematisering af scoring og madrasvalg
Inger E. Kjærgaard og Hanne V. Bundsgård
Sårbehandling som en amtsfunktion
Rolf Jelnes
Vidensøgning
Monica L. Kjær
Behandling av neglesopp er spesielt viktig hos diabetikere!
Theis Huldt-Nystrøm
www.bradenscale.com
Bo Jørgensen
Sammenhold – nationalt og internationalt!
Mikael Bitsch
Legat til efteruddannelse om sår
Lena S. Hammershøj
Fra novice – til en erfaring rigere …
Ina Kastrup
Referat, 11th Conference of the European Wound Management Association (EWMA) i Dublin

Mikael Bitsch


Nr. 2, 2001


Hyperbar oksygenbehandling ved diabetiske fotsår
Leif Aanderud, Guro Vaagbø
Begyndelsen på en bedre behandling
Marianne Mols
Tryksår – aflastning og ensartet behandling betaler sig
Lisa Lindblad Aalbæk
Mepiform-projekt – afprøvning af et silikoneplaster hos patienter med hypertrofiske ar eller kelloiddannelse
Jette Holtzmann
Nytt fra NIFS
Praktiske retningslinjer – Den Diabetiske Fot
Eivind Wits
Referat: Diabetes Fotsår
NIFS seminar i Oslo 8.-9. februar 2001
Referat: Seminar om Diabetes Fotsår arrangeret af NIFS
Rolf Jelnes
Referat: Temadag på Skejby Sygehus, 5. maj 2001
Ann Brockdorff
Uddeling af DSFS’ Udviklingslegat
Ann Brockdorff


Nr. 1, 2001


Etablering af en tværfaglig sårjournal
Müller K, Kjær M, Karlsmark T, Bergmark S, Holbeck L, Carlsen B, Nielsen DL, Weibel K, Zimmerdahl V, Gottrup F.
Elektronisk sårjournal
Jorunn Skjeie Thorstensen
Tryksår – Noget må gøres!
Lilly Jensen
Heling af donorsteder behandlet med Kaltostat eller Mojst
Jens Lykke Sørensen, Jette Holtzmann, Nina Theilby, Lise Albrektsen
Korrespondancer, Fibrin i sår
Rikke Zillmer
Etablering af Sårcenter Viborg amt – hvordan kom vi dertil?
Rolf Jelnes, Elin Vestergaard, Rikke Trangbæk
Hvornår skal et projekt anmeldes til det videnskabsetiske komitesystem?
Rolf Jelnes
Referater
En fysioterapeuts indtryk fra deltagelse i tryksårskongres
European Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 4. møde i Pisa

Tom Jørgensen
First World Wound Healing Congress
10.-13. sept. 2000 Melbourne, Australia.

Rolf Jelnes
2. temadag om tryksårsforebyggelse 8. nov. 2000
Tom Jørgensen, Britt Wahlers


Nr. 4, 2000


AIRCAST WALKER
En aflastningsmulighed ved fodproblemer
Anne Rasmussen, Dorthe Søjnæs, Kirsten Larsen, Britt Carlsen og Pia Bondorph
Eksperimentel diabetes, væksthormon og sårheling
Mikkel Seyer-Hansen
Tryksårsforebyggelse. Udvikling af et nyt scoringsredskab til identifikation af både patient og produkt
Helle Dreier, Lone Glistrup og Hanne Kjær Sørensen
Legatmodtager
Sygeplejeklinik på Frederiksberg – et synligt kursusudbytte

Helle Simonsen
Legatmodtager
Pressure Ulcers. Technology in the new Millennium

Anne-Birgitte Vogelsang
Referat:
Første verdenskongres i sårbehandling
Melbourne, Australien, september 2000

Ann Brockdorff


Nr. 3, 2000


Forebyggelse og aflastning af tryksår i Kolding Kommune
Susanne Lauth
Miniafprøvning af PolyMem på diabetiske fodsår
Merete Hartun Jensen, Kirsten Müller, Per Holstein
Allevyn Adhesive som donorforbinding?
Birthe Pedersen
Højtryksskylning af akutte sår
Anita Rhiger Bang
Tværfaglig kvalitetsudvikling i Kolding Kommune
Anne Marie Rasmusen
Afprøvning af low air loss madras
Britt Wahlers, Kirsten Müller
Tre Vindere
Mikael Bitsch
Hvad er det?
Rolf Jelnes
En legatmodtager siger tak for legatet
Birthe Pedersen
Referat:
European Wound Management Association,
Advances in Wound Management,
18.-20. maj 2000 i Stockholm, Sverige

Ann Brockdorff


Nr. 2, 2000


Arteriell insufficiens och arteriella sår
David Bergqvist
To sygeplejerskers synspunkter i forbindelse med The Diabetic Foot, The Third International Symposium, afholdt i Holland i maj 1999
Britta Østergaard Melby og Merete Hartun Jensen
Sårprojekt Sydvest
Ann Brockdorff
Anmeldelse af Sårprojekt Sydvest
Ann Brockdorff
www.coloplast.com
Rolf Jelnes
Fra dagspressen
Finn Thomsen
NIFS-nyt
Analyse af evalueringsskemaer fra DSFS’ temadag og årsmøde i 1999
Kirsten Müller og Rolf Jelnes
Referat:
Temadag i Fåborg den 29. april, 2000
Det kirurgiske sår – standarder, hvorfor?
Ann Brockdorff
Dansk Selskab for Sårhelings legatuddeling
Ann Brockdorff
Bestyrelsen i Dansk Selskab for SårhelingArteriell insufficiens och arteriella sår
David Bergqvist
To sygeplejerskers synspunkter i forbindelse med The Diabetic Foot, The Third International Symposium, afholdt i Holland i maj 1999

Britta Østergaard Melby og Merete Hartun Jensen
Sårprojekt Sydvest


Nr. 1, 2000


VAC-behandling – et nyt sårbehandlingsprincip
Annette Vollmond Norden og Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Skiftning af sår efter operation for perianal- eller pilonidalabsces
Claus Juul
Sårbog i Ribe Amt – et samarbejde mellem primær og sekundær sektor
Annelise Sattrup
www.woundcarenet.com
Legat til efteruddannelse om sår
Gitte Rask
1 år med NIFS, et lite tilbakeblikk
Theis Huldt-Nystrøm
Referater:
Årsmøde Dansk Selskab for Sårheling Lalandia, Rødbyhavn 12.-13. november 1999
Legatuddeling
Generalforsamling i DSFS
Ann Brockdorff


Nr. 3, 1999


Peritoneal fibrinolys
Marie-Louise Ivarsson
Afprøvning af CarboFlex™
hos en borger i Rødovre Hjemmepleje

Neel Hedegaard og Bodil Stavad
Fodtryk. Rapport fra en legatmodtager
Dorte Lind Nielsen
Referater:
3rd International Symposium On The Diabetic Foot, Noordwijkerhout, Holland 5.-8. Maj 1999
Michael Bitch
Forebyggelse af tryksår
Temadag på Skejby Sygehus 8. sept. 1999

Britt Wahlers, Tom Jørgensen
3rd Joint Meeting of the European Tissue Repair Society
the Wound Healing Society
Ann Brockdorff
Lynkursus i behandling af patienter med bensår
Britta Østergaard Melby


Nr. 2, 1999


Larveterapi
Britta Østergaard Melby,
Kirsten Müller og Finn Gottrup
Utraditionelt samarbejde om tryksårsforebyggelse
og behandling – med fokus på risikoscoring

Helle Dreier og Lone Terp
Sårprodukter i Fyns Amt
Anne Marie Larsen og Hanne Boje Rasmussen
Boganmeldelse: Huden
Arne Langøen
Webanmeldelse: Fluelarver ved sårbehandling
Rolf Jelnes
Referat: Kan man behandle sår i primær praksis?
DSFS’ temadag på Klarskovgård, lørdag den 29.5.99

Ann Brockdorff


Nr. 1, 1999


In Vitro modeller – test af nye sårplejemidler
Magnus S. Ågren, Tonny Karlsmark, Finn Gottrup
En prospektiv studie av bensårsläkning efter SEPS
Ambulant sårterapi satt i system
Olle Nelzén
Ambulant sårterapi satt i system
Rune Eggum, Kirsti Gjønnes, Bjørn Lie, Oddmund Skrede, Jon Haffner
Webanmeldelse: www.saar.dk
Referater:
Differentialdiagnostik vid ben- och fotsår,
Svenskt Sårläkningssellskaps symposium 23.11.1998
Vivianne Schubert

Tværfaglige Temadage i Sårbehandling,
Odense Universitetshospital, november 1998
Susanne Lauth
DSFS’ årsmøde i Aalborg, 13.-14. november 1998,
– en billedfortælling – samt prisuddelinger
Ann BrockdorffRune Eggum, Kirsti Gjønnes, Bjørn Lie,
Oddmund Skrede, Jon HaffnerOlle Nelzén


Nr. 4, 1998


Body Image – et aspekt i behandlingen af mennesker med sår
Jette Holtzmann
Förbättrat omhändertagande av patienter med svårläkta sår?
Karin Andersson, Lisbet Karlsson, Marianne Segenstedt
Principperne for dynamiske underlag
A.G. McLeod
Boganmeldelse: Sår-bog fra Viborg Sygehus
Per Holstein
Webanmeldelse: Sårvårdsboken – ett samarbetsprojekt för bättre sårvård
Rolf Jelnes
Referater:
Årsmøde i DSFS i Aalborg
13.-14. november 1998
Ann Brockdorff
Generalforsamling i DSFS
Ann Brockdorff
Dansk Selskab for Sårhelings udviklingslegat


Nr. 3, 1998


Subfascial Endoscopic
Perforant Surgery (SEPS)

Lasse Strand
Fra medlem af Sårgruppen til
Projektsygeplejerske på Viborg Sygehus

Elin Vestergård
Japan
Christel Nelson Zimdal
Et tryksårsforløb
Louise Christine Øster og Kirsten Müller
Sårsygeplejerske i Sorø
Rie Nygaard
NIFS Realitet
Theis Huldt-Nystrøm
Referat: ETRS Kongres i København,august 1998
Ann Brockdorff
Anmeldelse: Sitting Posture, Comfort and Pressure
Tom Jørgensen og Bo Jørgensen


Nr. 2, 1998


Væksthormon og colonheling
Henrik Christensen
Tobaksrygning og sårheling
Lars Nannestad Jørgensen
Tryksårsseminar i Oxford

Susan Bermark og Britt Wahlers
Sår-projektet, Viborg sygehus
Rolf Jelnes
WebSite-redaktør
Referater:
Societas Phlebologica Scandinavia

Mats Bjellerup
Temadag i Haderslev d. 16.5.1998:
De venøse bensårs ABC

Ann Brockdorff


Nr. 1, 1998


Alderens betydning for sårheling
Finn Gottrup, Jette Ingerslev og Tonny Karlsmark
En fiberfri alginatforbinding til behandling af delhudsdonorsteder
Henrik Steenfos, Poul Harboe Jacobsen
og Magnus S. Ågren
Skiftning af sårinfektion efter abdominalkirurgi
Flemming Moesgaard og Karin Zivadinovic
Sårefteruddannelse
Doris Horst
Korrespondancer: Svar til Tove Brink-Kjær
Inga Meldgaard og Else Marie Jensen
Boganmeldelser:
Ben- och Fotsår
Tonny Karlsmark
Info om Tryksårsrapport
Bo Jørgensen
Referater:
Fotsår hos diabetiker. Svenskt Sårläkningssällskap

Henrik Åkesson
Årsmøde i DSFS 28.-29. nov. 1997 og Legatuddeling
Ann Brockdorff 


Nr. 3/4, 1997


Væksthormon, hud og sårheling
Peter Holmberg Jørgensen
Sårläkning i samverkan
Ingrid Ljungholm, Annika Celid, Solveig Lind
Studierejse til England med Johnson og Johnsons rejsestipendium
Britta Østergaard Melby
Vi vil kunne bruge projektet til noget i det daglige arbejde
Ann Brockdorff
Boganmeldelser:
Sår. Vård av patienter med ben-, fot- och trycksår

Anna Thorlund, Kirsten Müller
Borgerens personlige hygiejne – udvikling og fastholdelse

Ann Brockdorff
Referat: Generalforsamling i DSFS, 28. november 1997
Ann Brockdorff
Kommentar til artiklen:
En evaluering af et moderne sårbehandlingsregime,
af Inga Meldgård og Else Marie Jensen, primærsygeplejersker, Græsted Gilleleje kommune i SÅR 97 nr. 2


Nr. 2, 1997


Smärta vid bensår
Christina Lindholm og Mats Bjellerup
En evaluering af et moderne sårbehandlingsregime
Inga Meldgaard og Else Marie Jensen
Bactigras – virkningsvarighed og overfølsomhed
Allan Schrøder
Boganmeldelse: Proceedings Joint Meeting European Wound Management Association and European Tissue Repair Society
Tonny Karlsmark
Referater:
Referat från Världskongressen i Dermatologi i Sydney och Novartis Satellitsymposium på Hamilton Island, Australien, juni 1997

Mats Bjellerup
DSFS’s temadag i Viborg 24. maj 1997
Benedicte Skipper Bundgaard


Nr. 1, 1997


En sammenlignende undersøgelse af Duoderm E®, SureSkin® og Jelonet® på donorsteder
Henrik Steenfos dr. med., Poul Harboe Jacobsen, Susanne Timshell, Eva Balslev og Søren Partoft
Indførelse af rene principper ved sårskift
Susanne Lauth
Fra tanke til handling
Else Marie Bundgaard
Referater:
Referat från symposium om Kroniska sår – Trycksår,
26. november 1996

Carita Hansson
Referat från 2nd Pacific Symposium
– Advances in Venous Disease, November 1996, Hawaii

Henrik Åkesson
Årsmøde i Dansk Selskab for Sårheling på Næsbylund Kro i Odense, 8. og 9. november 1996

Ann Brockdorff
Boganmeldelse: Sakse og pincetter i sårplejen
Lisbeth Seitzberg


Nr. 3, 1996


Arterielle sår
Mikael Bitsch
Enighed om diagnoser
Henrik Lorentzen
Ernæringsterapi og kirurgiske patienter
Michael Lohmann og Maiken Beck
Boganmeldelse: Sår – baggrund, diagnose og behandling
Ann Møller Ronex
Referater:
6th European conference on advances in Wound Management
Ann Brockdorff
Generalforsamling i DSFS, Næsbylund Kro, 8.11.96
Ann Brockdorff
Legatuddeling
Ann Brockdorff
Reception for nordens første sårprofessor
Bo Jørgensen


Nr. 2, 1996


Retsmedicinske aspekter af sår
Susan Sprogøe-Jakobsen og Jørgen L. Thomsen
Sårkontraktion
Nonie Hinrichsen, Vibeke Hjortdal og
Finn Gottrup
Sårrapport – en pleje- og behandlingsplan
Inger Lønbæk
Sår ta’r tid
Niels Christiansen og Finn Gottrup 60
Boganmeldelse: Workshop: Treatment of Venous Leg Ulcers
Bo Jørgensen


Nr. 1, 1996


Sårbehandling med Allevyn Cavity før sekundær suturering
Lotte Philip og Jørn Pachler
Ernæring og sårheling
Anne Marie Beck
Fra undren – til idé – til et klinisk forskningsprojekt
Kirsten Müller
Referater:
DSFS’ temadag om tryksår og bensårsbehandling

Una Jensen
Temadag – set fra to sygeplejestuderendes side
Lisbeth og Bettina
Consensus meeting “Iodine Revisited”
Henrik Lorentzen


Nr. 4, 1995


Perianale fistler
Flemming Moesgaard
Distal arteriel blodtryksmåling med ultralydsdoppler
Tove Brink-Kjær
Referater:
Årsmøde på Årslev Kro 1995

Ann Brockdorff
Det 5. årlige møde i Eurpean Tissue Repair Society
i Padova

Tonny Karlsmark
Den 5. Tværfaglige europæiske kongres for Sårheling
(European Wound Management Association) i Harrogate, England

Anne Peschardt og Eva Black
Boganmeldelse: Huden – pleie, pleiemidler og sårheling
Mona van Gaever Larsen


Nr. 3, 1995


Hudforandringer efter tortur
Lis Danielsen
Fotsår hos diabetiker
Jan Apelqvist
Elektriske skader
Søren Partoft, Bjarne Alsbjørn
Benstøtte
Lise Lotte Groth, Inger Vestergård
Referater:
The diabetic foot

Hanne Charlotte Andersen
Generalforsamling i Dansk Selskab for Sårheling
Tonny Karlsmark


Nr. 2, 1995


Sårhelingscentret i København
Finn Gottrup
Diabetesfodcenter i København
Per Holstein, Eva Black, Hans Perrild
Undersøgelses- og behandlingsplan for patienter med ulcus cruris
Lis Danielsen
Sygeplejekonflikt– sårpleje
Anne Peschardt
Bognameldelse: Ben- och fotsår. Diagnos, klinik, terapi
Christina Lindholm
Referat: Temadag om ulcus cruris venosum (DSFS)
Ida Jespersen


Nr. 1, 1995


Svenskt Sårläkningssällskap
Jan Apelqvist
Sår i munden
Peter Marker og
Henning Lehmann Bastian
Samhällsmedicinska konsekvenser och omvårdnadsaspekter
Christina Lindholm
Alginat vid sårbehandling
Magnus Ågren
Det psykosociale aspekt ved patienter med akutte og
kroniske komplicerede sår

Else Marie Selde
Referat: 18th European conference on microcirculation, Rom, sept. 1994
Tonny Karlsmark


Nr. 4, 1994


Sårläkning hos HIV/AIDS-patienter
– Ett ökende problem i tredje världen
Kent Jönsson
Hvilken betydning har Pseudomonas aeruginosa for kroniske bensår?
Lis Danielsen
Levertransalve og sårheling
Peter Holmberg Jørgensen,
Martin Heje og Hanne Kjeldsen
Gentamicinholdigt kollagen i behandlingen af komplicerede abdominalkirurgiske sår
Finn Kallehave og Finn Gottrup


Nr. 3, 1994


Litteratursøgning
Henrik Lorentzen og Finn Gottrup
Tryksår og forskning
Jens Lykke Sørensen
Allergenbank
Annemarie Yde Andersen,
Karen Margrethe Edwardsen
og Klaus E Andersen
Cutane bivirkninger efter røngtenbehandling
Kristian Thomsen
Det fynske sygehusvæsen støtter aktivt samarbejdsprojekter med erhvervslivet
Aase Pallesen
Et resultat (produktudviklet benstøtte)
Birthe Blum
Referater:
4. årlige møde i European Tissue Repair Society
Tonny Karlsmark
4th European Conference on Advances in Wound Management

Ann Brockdorf
Vedtægter for Dansk Selskab
for Sårheling, DSFS


Nr. 2, 1994


Fuktig sårmiljö: ocklusiva förband
Magnus Ågren
Kloramin
Per Bjerregaard
Cancerudvikling i cikatricielt væv og sår (Marjolin’s ulcer)
J. P. Næsted Jensen og Bjarne Alsbjørn
Para- og tetraplegipatienter og tryksår
Anette Bering og Agnes Berlin


Nr. 1, 1994


Behandling af inficerede postoperative abdominale sår
Finn Gottrup og Flemming Moesgaard
Mikrobiologiske aspekter ved infektion i akutte sår
Hans Jørn Kolmos
Krigssår
Finn Warburg
Konservativ behandling af tryksår
Mona van Gaever Larsen


Nr. 3, 1993


Hvordan kan vi identificere de faktorer, der er ansvarlige for, at tryksår opstår
Gerard L. Schut
Tryksår i Danmark – konservative aspekter
af Sven Ancher Kvorning
Kirurgisk behandling af tryksår
Mads Lassen, Lars O. Henriksen og Stig Bolund 
Interview med Bo Jørgensen, Sæby Sygehus
Venøse Bensår

Lis Danielsen 
ENKLE METODER til sårbehandling er at foretrække
journalist Marianne Scheele
Sårjournalen
Finn Kallehave og Finn Gottrup


Nr. 2, 1993


Langtidsbehandling med opioide analgetika
Jørgen Eriksen
Venøs Insuffiens – Ulcus cruris venosum
Jan Struckmann
Væksthormon og Vævsopheling– en oversigt
Troels T. Andreassen og Hans Oxlund
Boganmeldelse: Advanced Wound Healing Resource
Bjarne Alsbjørn


Nr. 1, 1993


Sårbehandling – hvor står vi?
Interview m. Karen Ioannou, Inger Kæmpe, Tove Nilsson,
Henrik Lund Jacobsen
Diabetiske fodsår
Per Holstein og Kirsten Larsen
Boganmeldelser:
The Wound Programme

anmeldt af Bjarne Alsbjørn
Venøs Insufficiens – fra varicer til bensår

anmeldt af Bjarne Alsbjørn

Scroll to Top