Print Friendly, PDF & Email

Til kittellommen

Her finder du en række værdifulde guidelines og vejledning relateret til sårområdet. Der er fri og gratis download af disse.

Tryksår 2023

Der skal sættes tidligt og målrettet ind, når det kommer til tryksår. Derfor har Tryksårsalliancen udgivet folderen ‘Hold øje med det røde mærke’.

Folderen findes både på dansk og engelsk.

Forebyggelse af tryk ved buglejring 2019

Guide til forebyggelse af tryk ved buglejring
Hudpleje Overvejelser og betragtninger vedrørende patient i bugleje, findes:

Hent guiden her

National klinisk retningslinje 2020

for perioperativ behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større benamputationer.

Udarbejdet på vegne af Fagligt Selskab for Ortopædkirurgisk Sygepleje.

Hent guiden (pdf)

Kompressionsguide

Kompressionsguide til behandling af ødem hos patienter med sår

Guiden henvender sig til sundhedsfagligt personale, der behandler
patienter med bensår.

Opdateret version kommer juni 2024.

Hent guiden

Sårguide 2023

DSFS´s SÅRGUIDE indeholder en oversigt over de hyppigste problemsår, samt kort beskrevet generelle råd og vejledning om sårdiagnostik og behandling.

Hent guiden her

Pjece til dig der har smerter i sår

I samarbejde med Mölnlycke Healthcare A/S har Dansk Selskab for Sårheling udgivet en lille pjece om sårsmerter. Den henvender sig til patienter med sårsmerter og beskriver, hvordan de skal vurdere og måle deres smerter. Den stiller spørgsmål om hvor?, hvordan? og hvor stærk? plus enkelte andre spørgsmål.

Målet er at lette sundhedspersonalets muligheder for at lindre smerter.

Pjecen kan downloades her.

Pjecen er i et meget handy format.

Sårsmertealgoritme 2021

I et forsøg på at skabe mere viden, simplificere og skabe handling i forhold til smerter og sår, har en arbejdsgruppe nedsat under Dansk Selskab for Sårheling med støtte fra Mölnlycke Health Care, fremstillet en enkel og praktisk orienteret kittellomme-vejledning til sårsmertediagnostik og behandling – Sårsmerte·Algoritmen.

Algoritmen er tænkt som et redskab, som via anamnestisk vejledning og brugt sammen med en lineal med Visuel Analog Smerteskala (VAS) eller den numeriske skala, kan skabe et „billede“ af smerternes karakter og omfang – og så komme med et muligt behandlingsforslag.

Download Sårsmertealgoritme (pdf) som en fold selv-side.

GLOBIAD 

GLOBIAD kategoriserer irritativ kontaktdermatitis  på baggrund af objektiv undersøgelse af huden.  Formålet er at opnå international konsensus for såvidt angår graden af irritativ kontaktdermatitis  samt standardisering af dokumentationen i forskning og klinisk praksis.

GLOBIAD, Ghent Global IAD Categorisation Tool. Dansk version

Dopplervejledning

Dansk Selskab for Sårheling præsenterer en lille dopplervejledning til kittellommen.

DSFS Dopplervejledning 2022

En folieret lommeversion kan gratis fås ved henvendelse til forretningsfører Helle Madsen, mobil +45 3035 4880 (mandag og onsdag kl. 16-18) eller send en mail

Scroll to Top