Print Friendly, PDF & Email

Medlemsbladet SÅR

Bladet SÅR er medlemsstof for Dansk Selskab for Sårheling, DSFS, og Norsk Interessefaggruppe For Sårheling, NIFS.

Bladet indeholder fagmedicinsk stof omhandlende sårvidenskab og sårbehandling. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening. Artiklerne på henholdsvis dansk og norsk.

Målgruppe
Målgruppen for bladet SÅR er læger, sygeplejersker og andre med interesse for sårbehandling.

Seneste nummer af SÅR
Se indholdet af det seneste nummer.

Ældre numre
Du kan her se oversigter over indholdet i ældre numre af bladet SÅR.

Medlemmer og abonnenter kan logge ind og læse artikler som er minimum 6 – 8 måneder gamle.

Bladet SÅR
udgives af Dansk Selskab for Sårheling.

ISSN 0907-9513
Udkommer 4 gange årligt.

Oplag: 2.500.

Medlemmer af Dansk Selskab for Sårheling
modtager bladet SÅR. Der kan desuden tegnes

almindeligt abonnement.

  Bladet SÅR er desuden medlemsblad for
Norsk Interessefaggruppe For Sårheling

Annoncer
Bladet SÅR indeholder ca. 1/3 annoncer med relation til sårbehandling

Særtryk
Der kan efter ønske fremstilles særtryk af artikler fra SÅR.  

 

Scroll to Top