Print Friendly, PDF & Email

Introduktion til Dansk Selskab for Sårheling

Siden 1980’erne har der været stadigt stigende fokus på sår og sårbehandling både inden for primær og sekundær sektor. Sårbehandling er en omkostningstung affære, og heldigvis har ny viden for længst påvist, ikke alene at sår er stærkt ressourcekrævende og har betydning for patientens livskvalitet – men også at der faktisk er gode muligheder for behandling af sårene. Det var denne erkendelse, som i 1992 fik pionererne til at starte Dansk Selskab for Sårheling.

Grundlæggerne var både læger og sygeplejersker, som fra starten erkendte, at effektiv sårbehandling ikke var mulig uden tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Dette samarbejde omfattede foruden forskellige lægelige discipliner også ergo-, fysio- og fodterapeuter, og det gør det stadig.

Ud over det tværsektorielle samarbejde har DSFS fra starten udviklet et tæt samarbejde med læger og sygeplejersker på hospitaler og i primær sektor. Dette samarbejde har gennem årene dannet grundstammen i udviklingen af en lang række tiltag, der har optimeret behandlingen af sår.

Samarbejdet har været en forudsætning for foreningens stærke virke, hvor især vidensformidling har været i fokus, så en bred vifte af aktører på sårområdet har kunnet deltage i efteruddannelsesaktiviteter. DSFS har endvidere haft og har et glimrende samarbejde med industrien, som støtter vores arbejde, og som flittigt udstiller ved vore arrangementer, annoncerer i vort medlemsblad SÅR og uddeler uddannelses- og udviklingslegater.

Dansk Selskab for Sårheling var den første sårforening i Norden, og i årene efter dannedes foreninger i Sverige, Norge og Island. I årene efter dannelsen steg medlemstallet hurtigt fra de første 30 medlemmer til 1.000, og i dag ligger medlemstallet stadig omkring 1.000. DSFS er medlem af LVS (organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber) DASYS (DAnsk SYgeplejeSelskab) og den europæiske sårorganisation EWMA.

DSFS arbejder på at få placeret sårområdet som et selvstændigt ekspertområde i det danske sundhedsvæsen – altså et lægeligt fagområde med velbeskrevne uddannelses- og videnskrav – så veldefinerede sårfunktioner i sundhedsvæsenet kan etableres med stor faglighed – men stadig med respekt for det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde.

På den måde håber DSFS at sårområdet i Danmark stadig kan tilføres moderne viden og organisatorisk styrke til fordel for behandlingen af patienter med sår.

Detaljeret information om Dansk Selskab for Sårheling

Aktiviteter og tal

DSFS har til formål at udbrede kendskabet til sårbehandling bl.a. via medlemsbladet SÅR samt ved arrangementer og kurser for sårinteresserede: Temadagen foregår i marts, og årsmødet med kursusaktivitet og generalforsamling foregår i november måned.

DSFS har omkring 1.060 medlemmer – hvoraf ca. 1.050 bor i Danmark og resten i udlandet, hvoraf de fleste er skandinaviske.

Medlemmerne er hovedsageligt sygeplejersker, læger og terapeuter inden for sundhedsvæsenet. Medlemskontingent er kr. 350 årligt som inkluderer foreningens medlemsblad SÅR. Bladet udkommer 4 gange årligt.

Indmeldelse i DSFS

Scroll to Top