Print Friendly, PDF & Email

Skrivevejledning, bladet SÅR

Digitalt manus kan tilsendes redaktionen via e-mail. Forfatterens daglige korrespondanceadresse (e-mail) skal fremgå tydeligt, så eventuelle overførselsproblemer kan løses i tide.

Bedømmelse: Ved „original-artikler“ forbeholder redaktionen sig at lade uafhængige eksperter (reveiwers) vurdere indholdet før offentliggørelse i SÅR.

Copyright: Tilladelse til offentliggørelse i SÅR gives i og med, at manus tilsendes redaktionen. Forfatteren får manus til gennemlæsning, hvis der er sket redaktionelle ændringer. SÅR har copyright på artiklen.

Forfatter(e): navn(e), profession og arbejdssted.
Forfatterens baggrund specielt set i relation til arbejdet/artiklen skal anføres i et „minicurriculum“.
Adresse til korrespondance vedrørende artiklen.

Opsætning: Indledning med baggrund og formål, materiale, metoder, resultater, statistiske bearbejdelser, diskussion, konklusion. Ved kliniske behandlingsprincipper: Gerne til sidst en rekommandation f.eks. skematisk opsat. Oversigtsartikler behøver ikke at følge ovennævnte opsætning.

Indhold: Teksten skal være korrekturlæst for stave-, slå- og syntaksfejl samt tegnsætning. Artiklen må være færdigredigeret.
Forfatteren er ansvarlig for indholdet.
Nødvendig tilladelse til reproduktion og offentliggørelse af illustrationsmateriale forudsættes indhentet, når manus fremsendes til bladet. Eventuel ophavsret skal tilgodeses ved navn.

Teknisk: Manus bør være skrevet i almindeligt anvendt tekstbehandlingsformat.

Tabulering og linieskift: „Råteksten“ renses for unødvendige kommandoer, især „hårde“ linieskift (tryk aldrig returtasten for enden af en linie, med mindre der menes nyt afsnit).
Undlad overflødige tabulatoranslag. Brug tabulatorlinealen til at sætte de ønskede tab-stop.

Taksigelser: Kun til personer og firmaer der har støttet afgørende.

Referencer: Som hovedregel medtages alle. Ved meget omfattende referencelister (max. ca. 30) – de væsentligste med henvisning til komplet liste hos forfatteren. Fast opsætning: Nævnes med fortløbende nr., første gang de optræder i artiklen. Forfatter efternavn + forbogstaver. Titel på bog/artikel. Tryksted og forlag (bøger). Tidsskriftnavn (anerkendte forkortelser). Trykår. Årgang (og evt. volumen). Side-side.

Illustrationer, grafer og tabeller: Billedfiler nummereres og vedhæftes separat. I manus markeres billedets placering med nummeret. Billedtekster skrives sidst i artikelteksten. Referencer vedrørende originalherkomst skal i givet fald angives.

Henvisninger til kurver og grafer skal fremgå i teksten.

Figurtekster skrives sidst i artikelteksten.

Sår vil tilpasse grafer til bladets layout.

Tabeller nummereres fortløbende.

Teknisk om fotografisk materiale: Digitale billeder skal have en opløsning på 300 ppi i postkortstørrelse (opløsning 72 ppi er tilstrækkelig til skærmvisning, men er uegnet til tryk). Filformatet skal være .jpg eller .tif

Scroll to Top