Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR​

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR.

Du kan købe bladet her.

LEDER – Sårperspektiver

Bo Jørgensen

NYT FRA DSFS, Fra forretningsføreren

Helle Madsen

PORTRÆT af DSFS´s afgående forkvinde

Bo Jørgensen

SÅRTRIAGERING i Faaborg-Midtfyn kommune

Jens Fonnesbech

NY FORMAND I DSFS

Annette Høgh

LANDSKURSUS for diabetessygeplejersker

Rikke Trangbæk og Else Sværke Henriksen

REFERAT Årsmøde og Lymfødemkonference, DSFS generalforsamling

Maria Plaschke og Jens Fonnesbech

MIT SÅR Mødet med sundhedssytemet

Inger Hauerberg

HISTORISKE SMERTER #4, Morfinister & heroinisme

Adam Bencard

NYTT FRA NIFS

Eva Kronholm Heiberg

NIFS-KONGRESSEN – program 2022

SVAR FRA POLITISKE PARTIER

REISEBREV FRA UGANDA

To kofferter med utstyr til besvær

Bodo Günther

BEHANDLINGEN AV BIOFILM I SÅR?

En kombinasjon av syrer og antibakterielle midler

Arne Langøen, Gunnar Thuestad & Bodo Gunther

PROBLEMATISKE SÅR I LÆGEPRAKSIS

Jens Fonnesbech

FORSKNING I ELEKTRISK MUSKELSTIMULERING

Støttestrømper bevarer muskelmasse

Birgitte Bjørkman

– HVAD ER EVIDENSEN FOR KOMPRESSION?

Forebyggelse og behandling af erysipelas og sår

Ewa Anna Burian & Tonny Karlsmark

ANMELDELSE ”Yngre med årene” af Bente Klarlund Pedersen

Anmeldt af Lisbeth Vorbeck

KALENDER 2022

Nr. 4, 2021

MIT SÅR Mødet med sundhedssytemet

Inger Hauerberg, borger, tekst og foto

 

Rette mand på rette sted. Sådan beskriver Inger Hauerberg mødet med Videncentret på Bispebjerg Hospital. Efter at have aftalt et kontrolbesøg på Bispebjerg medio januar 2022, kan min mand og jeg lettede forlade ”Videncenter for Sårheling”. Jeg har fået en fantastisk flot behandling af et professionelt sårteam, og er en meget taknemmelig patient. Oplevelsen viser hvor vigtigt det er, at den rigtige behandling gives straks fra begyndelsen, og ikke efter evt. ”omveje”. Som et lille kuriosum kan tilføjes at jeg fra uheldet, og helt frem til nu, har fotograferet foden, også under lokalbedøvelserne.

 


 

Problematiske sår i lægepraksis

Jens Fonnesbech, journalist

 

Der er behov for opkvalificering af sygeplejerskerne i lægepraksis. Diplomuddannelsen er en oplagt
mulighed for at få ny input til kvalitetsudvikling – og ny arbejdsglæde. Det fortæller Charlotte Bergmann,
som snart er færdig med diplomuddannelsen.

 


 

Forskning i elektrisk muskelstimulering: Støttestrømper bevarer muskelmasse

Birgitte Bjørkman

 

Et hold forskere fra Aarhus Universitet har udviklet en elektrisk støttestrømpe og testet den på sengeliggende covid-patienter. Forsøgene viser, at strømpen modvirker et betydeligt tab af muskelmasse. Nu skal strømpen prøves på flere patienter.
Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet.
Gruppen har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, Innovationsfonden og Lundbeckfonden.

 


 

Hvad er evidensen for kompression? Forebyggelse og behandling af erysipelas og sår

Ewa Anna Burian, læge og ph.d.-studerende;
Tonny Karlsmark, overlæge dr.med., Dermato-Venerologisk afd. og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, København

 

Kronisk ødem* er en stor, men negligeret byrde for sundhedssystemet.1 Studier fra hjemmeplejen
i UK viser at næsten 60% af de behandlede patienter lider af kronisk ødem.2 Tilsvarende tal
for indlagte patienter på akutsygehus i Europa er 40%. I de senere år er kronisk ødem blevet anderkendt som et voksende problem, med øget risiko for potentielt alvorlige komplikationer som sår og erysipelas.

 


Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.