Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR​

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR. Indmeldelse i DSFS

Uden medlemskab kan du købe bladet her.

LEDER
Maria Plaschke
NYT FRA FORRETNINGSFØREREN
Helle Madsen
NYT FRA FORKVINDEN
Annette Høgh
ÅRSMØDE DSFS 2024
Program
TEMADAG REFERAT
Line Gade, Jonas Askø Andersen og Maria Plaschke
NYTT FRA NIFS
Eva Kronholm Heiberg
”SÅRBAKTUS” FRA KRONISKE SÅR
Dale, Skodvin, Dyrhovden, Ebbesen, Bruun
ALDERDOMSCELLER OG SÅRHELING
Marcus Gürgen
HVA KREVES FOR Å VÆRE EN SÅRBEHANDLER?
Bodo Günther
NY PRINCIPMEDDELELSE
Jonas Askø Andersen
KOMPRESSIONSSTRØMPER
Annette Høgh
MIT SÅR
Steen Leo Jespersen
FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF TRYKSÅR
Anne Marie Varming,
PÅ BESØG PÅ ISLAND
Sofie Fjendbo og Marianne Lundgreen
SUCCES MED NY TRIAGERINGSMODEL
Jeanette Nielsen, Maja Fischer Juul Larsen
og Ulf Joel Jensen
HISTORISK
Diabetiske fodsår og amputationer
Adam Bencard
FODSÅR I SKÆRBÆK
Tina Rønhøj
KALENDER – 2024

Nr. 2, 2024


”SÅRBAKTUS” FRA KRONISKE SÅR
HÅVARD DALE, PROFESSOR OG SEKSJONSOVERLEGE, SPESIALIST I ORTOPEDI, PHD
BRITA SKODVIN, OVERLEGE I ANTIBIOTIKASTYRING, SPESIALIST I INFEKSJONSMEDISIN, PHD
RUBEN DYRHOVDEN, OVERLEGE, SPESIALIST I MEDISINSK MIKROBIOLOGI, PHD
MARIT EBBESEN, OVERLEGE, SPESIALIST I MEDISINSK MIKROBIOLOGI, PHD
TROND BRUUN, 1. AMANUENSIS OG SEKSJONSOVERLEGE, SPESIALIST I INFEKSJONSMEDISIN, PHD, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

En penselprøve, såkalt sårbaktus, er et mye brukt diagnostisk hjelpemiddel ved behandling av kroniske sår. En sårbaktus tas for å vurdere om langsom tilheling kan skyldes infeksjon, eller hvis det foreligger lokale kliniske tegn eller sykdom kan være forårsaket av sårinfeksjon. Det kan imidlertid være svært vanskelig å tolke resultatene fra en slik sårbaktus, spesifikt å skille mellom forurensende bakterier (kontaminanter / kolonisering) og sykdomsskapende bakterier (sårinfeksjon).


Alderdomsceller og sårheling
MARCUS GÜRGEN, SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN OG GENERELL KIRURGI,
UNIVERSITETSLEKTOR, UNIVERSITETET I OSLO

Kunnskap om faktorer bak ikke-helende sår har økt i løpet av de siste 25 år. Mye av dette skyldes funn fra forskning på inflammatoriske prosesser. Inflammasjonsprosessen har nok en sentral rolle i sårhelingen, både ved akutte sår og når de blir ikke-helende. Immunsystemets reaksjon på mikroorganismer organisert i biofilm er etter hvert godt kjent.

Vi kan at alderdomscellene, ved siden av faktorer som bakteriell kolonisering og bakenforliggende sykdom, antakeligvis spiller en rolle i dannelse av ikke-helende sår.


Kompressionsstrømper: Både behandlingsredskab og hjælpemiddel?

ANNETTE HØGH, FORPERSON FOR DSFS, SÅRCENTER VIBORG, KARKIRURGISK AFD., HOSPITALSENHED MIDT

Et komplekst dilemma omkring kompressionsstrømper har skabt store frustrationer blandt
patienter, fagfolk og sektorer. Denne artikel fokuserer på forskellen mellem et behandlingsredskab
og et hjælpemiddel samt giver tips til effektive ansøgninger om bevillinger.


MIT SÅR: En veteran og kræftoverlever: Fra kræftknude til heling sår
FORTALT AF: STEEN LEO JESPERSEN

En fortælling om et kræftbehandlingsforløb, der indbefattede
et omhyggeligt og omsorgsfuldt sårbehandlingsarbejd

Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.

Scroll to Top