Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR​

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR.

Du kan købe bladet her.

LEDER: ALTID EN VINDER

Bo Jørgensen

NYT FRA FORRETNINGSFØREREN

Helle Madsen

NYT FRA FORKVINDEN : 30 ÅR OG STADIG RELEVANT!

Annette Høgh

NIELS ER IKKE MERE – MINDEORD

Bo Jørgensen

FYSISK AKTIVITET

Jens Fonnesbech

KAN TRÆNING STYRKE SÅRHELING?

Thomas Vedste Aagaard,

Tue Smith Jørgensen

TEMADAG: SMERTER OG SÅR

Maria Plaschke, Jens Fonnesbech

LUG UD I ÆLDRES MEDICIN!

Jens Fonnesbech

NYT FRA NIFS

Eva Kronholm Heiberg

NIFS KONGRESSEN 2022 – REFERAT

Arne Langøen

MØD PRISCILLA

Bo Jørgensen

IMMUNITET

Adam Bencard

STRÅLEBEHANDLING – NYE PROTOKOLLER

Cecilie Andersen

ANMELDELSE: HVORDAN HÅNDTERER VI FREMTIDENS PANDEMIER?

Lisbeth Vorbech

KALENDER 2022/2023

Nr. 2, 2022


Fysisk aktivitet – en integreret del af sårheling og forebyggelse

JENS FONNESBECH, JOURNALIST

I Nordfyns kommune har sårkonsulent Dorthe Pedersen udformet en tværfagligt integreret
model til forebyggelse, behandling og træning af udsatte borgere.Her er smukt, rapsmarker i fuldt flor og solen
skinner om kap med mine forventninger. Hun er på vej til Vesterbo i Søndersø. Centret, som ligger midt imellem ældreboliger
er indrettet som et kultur-, fritids- og sundhedshus, som betjener unge som gamle med sundhed, pleje, træning og musik.


Kan træning styrke sårheling?

THOMAS VEDSTE AAGAARD, PH.D.-STUDERENDE, MSC, FYSIOTERAPEUT HOLBÆK SYGEHUS
TUE SMITH JØRGENSEN, 1.RES.LÆGE, PH.D ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING, HVIDOVRE HOSPITAL

 

Der er sparsom evidens for at træning styrker sårhelingen. Aflastning og Ikke-vægtbærende træning skal overvejes som førstevalg. Men aflastning betyder ikke immobilisering. Valget at træning skal vurderes  i forhold til fodsårets placering, så træningen ikke risikerer at forværre fodsåret.

Har man diabetes, er en af kerneelementerne i behandlingen fysisk aktivitet. Det kan både regulere blodsukkeret, samt generelt
øge livskvalitet og subjektivt velvære. Men udvikler man et sår på foden, der ikke vil hele, så har det i mange år været kutyme, at man skulle drosle fysisk aktivitet ned, sidde i en kørestol og/eller forholde sig passivt(1). Begrundelsen for dette er dog ikke underbygget i forskningslitteraturen.


Smerter og sår

MARIA PLASCHKE & JENS FONNESBECH, REDAKTIONEN

 

To hundrede og halvfjerds havde tilmeldt sig DSFS’ temadag om smerter og sår. Temadagen er igen på banen efter Coronas ophør. Også 21 udstillere havde meldt sig under fanerne, som i år fandt sted på Ringsted Kongrescenter.Dorthe Mogensen, formand for uddannelsesudvalget, tog imod deltagerne med opfordringen: ”Der er nyheder, så spred jer og besøg standene!” Temaet for dagen var smerter og behandling af smerter specielt i forhold til sår. Herunder hører naturligvis præsentation af patientcases. På dagen var der også fokus på nekrotiserende bløddelsinfektioner – kendt fra avisoverskrifterne.
Hvordan man tager sig af dem forklarede sårsygeplejerske Karna Lyster

Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.