Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR.

 

Du kan købe bladet her.

LEDER – Samfundskritisk sygdom
Bo Jørgensen
NYT FRA DSFS Fra forretningsføreren
Helle Madsen
NYT FRA DSFS Fra formanden
Susan Bermark
TRYKSÅR – Kurativ eller palliativ behandling?
Jens Fonnesbech
MIT SÅR “Hvornår lærer de det?”
Dorthe Simonsen
NY HJEMMESIDE DSFS
Henrik Friis & Maria Plaschke
REJSEBREV Sommer-rejsebrev fra Tasiilaq
Eskild W Henneberg
ANMELDELSE – DSFS Sårsmertealgoritme 2021
Lubna Sabah
HISTORISKE SMERTER #3 – Giv mig noget mod smerten, nu!
Adam Bencard
HVAD SKER DER UNDER BANDAGEN?
Rasmus Lermark
LÆS BARE VIDERE….
Jens Fonnesbech
NKR 2021– Ny National Klinisk Retningslinje
Jonas H Andersen og Maria Plaschke
WOUND-QOL

Jane Thinggard Knudsen
KRONISKE SÅR – uligheden stiger
Ulla Riis Madsen
MULTIFUNKTIONEL SKUMBANDAGE
Michelle Mistry Igbokwe, Jesper Næsted Jensen & Marianne Hass-Lindahl
NYTT FRA NIFS
Eva Kronholm Heiberg
NIFS-KONGRESSEN – 2022 i Bergen
Eva Kronholm Heiberg
NYKØBING FALSTER på landkortet
Maj Kornø
ANMELDELSE: Meningen med livet
Lisbeth Vorbeck
KALENDER

Nr. 3, 2021


Tryksår – Kurativ eller palliativ behandling?

Jens Fonnesbech, journalist

 

Tryksår forekommer i betydeligt omfang – på trods af mange forebyggende tiltag – på plejehjem og hvor
man har omsorg med mennesker med kroniske sygdomme. Man må skelne skarpt mellem kurativ og palliativ behandling, siger overlæge Eskild W. Henneberg. For meget svækkede patienter i terminal fase tilrådes palliativ  behandling, med omsorg og kærlig pleje – uden belastende kirurgisk revision på hospital.

 


 

MIT SÅR “Hvornår lærer de det?”

Dorthe Simonsen, borger i Guldborgsund kommune

 

Jeg er chokeret over den dårlige behandling jeg fik af lægerne efter mit fald. Jeg har tænkt mig at klage. Jeg hedder Dorthe Simonsen og er pensioneret sygeplejerske. Jeg er rask, bortset fra at jeg får blodfortyndende medicin. Jeg vil fortælle om mit sår, fordi jeg har været igennem et langt forløb med det sår, jeg pådrog mig allerede i maj måned. Jeg vil klage over forløbet.

 


 

Giv mig noget mod smerten, nu!
Adam Bencard, lektor, Medicinsk Museion

Smerte er en kompliceret og uomgængelig del af sårbehandling, både akut og kronisk. Ubehandlet eller negligeret smerte kan påvirke heling negativt, ligesom smerte indgår som en del af de komplekse omstændigheder, der er tilstede ved kroniske sår. Smerte og livskvalitet hænger uløseligt sammen og
påvirker hinanden.

 


 

Kroniske sår – uligheden stiger

Ulla Riis Madsen, postdoc., Ortopædkirurgisk afdeling Holbæk sygehus og Nationalt videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA, Syddansk universitet.

 


Et nyt dansk registerstudie påviser sammenhæng mellem psykosociale omstændigheder, diabetes og risiko for amputation. De ortopædkirurgiske afdelinger kender ikke de sårbare patienter godt nok. Palliativ tilgang og evidensbaseret sårpleje udnyttes ikke tilstrækkeligt.

 


 

Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.