Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR​

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR.

Du kan købe bladet her.

LEDER: Fællesskab
Bo Jørgensen
NYT FRA FORRETNINGSFØREREN
Helle Madsen
NYT FRA FORKVINDEN
Annette Høgh
LEGATER – Info om frister
ÅRSMØDE 2022: Program
VIDEOKONSULTATIONER
Line Gade
MIT SÅR:Et liv blev ødelagt
Jens Fonnesbech
KOMPRESIONSSTRØMPER DØGNET RUNDT?
Gry Pihl Schou Pedersen
TRYKSÅRSALLIANCEN
Jens Fonnesbech
STENO DIABETES CENTER GRØNLAND
Jens Fonnesbech
NYTT FRA NIFS
Eva Kronholm Heiberg
NIFS-KONGRESSEN 2023: Program
GODE SYSTEMER KAN
HINDRE AMPUTASJONER
Skjellanger/Paulsen/Heiberg
FRA EN GOD IDE TIL EN
POLIKLINIKK FOR HELE VESTLANDET?
Arne Langøen
HURTIG UDREDNING AF PATIENTER
MED PERIFER ARTERIESYGDOM?
Ane Jørgensen/Lena Sønder Snogdal
AUTOIMMUNITET
Adam Bencard
FUGTIG ELLER TØR SÅRBEHANDLING?
Åse Fremmelevholm
SEKSUEL LYST OG ORGASMEPROBLEMER
VED KRONISK SYGDOM
Jens Fonnesbech
BEHANDLING AF
KIRURGISKE INCISIONER
Jonas Askø Andersen
KALENDER 2022/2023

Nr. 3, 2022


Videokonsultationer – fremmer faglig sparring og enighed om behandlingsplanen

LINE GADE, JOURNALIST

 

På Nordsjællands Hospitals sårambulatorium er begrebet ”Det nære sundhedsvæsen” omsat til handling i et tværsektorielt projekt, der afprøver nye veje til behandling af borgere med sår. Sammen med Halsnæs- og Frederikssund

Kommune har man afprøvet, hvad man kan opnå ved at behandle borgerne via videokonsultationer. På den ene side af kameraet er ambulatoriets medarbejdere, på den anden side af kameraet er den kommunale sårsygeplejerske sammen
med borgeren.


Mit sår. Et liv blev ødelagt

FORTALT TIL JOURNALIST JENS FONNESBECH

 

Den 26 april 1992 var Britta Rasmussen involveret i en ulykke, som totalt ændrede hendes liv: Hun var den ene af tre motorcyklister, som blev på påkørt af en 72-årig mand, der fik black out og kørte over  i den forkerte vejbane. Efter 30 års pine og forsøg på at få et ødelagt underben og knæ til at fungere har Britta nu givet op og ladet sig amputere. Nu begynder en kamp for et nyt elektronisk knæ, som skal give Britta livskvaliteten tilbage.  På Næstved Sygehus begyndte lægerne at
lappe benet sammen med en metalskinne. Underbenet var skåret af, foden var der  ikke sket noget med – først senere blev
Britta kørt til Rigshospitalet.


Kompressionsstrømper hele døgnet? – et pilot projekt

GRY PIHL SCHOU PEDERSEN, SYGEPLEJERSKE MED SPECIALE I SÅRBEHANDLING,
SD SÅRSPECIALIST NORDDJURS KOMMUNE

 

Der er væsentlige effekter ved brug af kompressionsstrømper i flere timer end de normalt anvendes. Nuværende praksis
bør ændres. Der kan være store både samfundsøkonomiske effekter og stigende velvære at hente for patienterne.

Kronisk ødem defineres som ødem i vævet i mere end tre måneder, og skyldes primært venøs insufficiens. Kronisk ødem er et overset sundhedsproblem, som rammer en stor del af befolkningen.

Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.