Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR​

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR. Indmeldelse i DSFS

Uden medlemskab kan du købe bladet her.

LEDER – Den stakkels prinsesse
Bo Jørgensen
NYT FRA FORRETNINGSFØREREN
Helle Madsen
NYT FRA FORKVINDEN
Annette Høgh
MIT SÅR
Lars Holm
THE PRINCESS AND THE PEA
Amit Gefen
DSFS TEMADAG 2023 – Referater
Jonas Askø Andersen og Maria Plaschke
MÅLEMETODER – Kvantificering af perfusionen og ilt-tilbuddet til foden Line Gade
TRYKSÅRSALLIANCEN
Knærke Søgaard
MANGEL PÅ FAST ARBEJDSGANG – om forebyggelse af tryksår i Aarhus Kommune
Mette Berg
FLERE OG FLERE FODTERAPEUTER – en del af den specialiserede sårbehandling
Line Gade
FODTERAPEUTER I SYGEHUSREGI 2023
Annette Høgh
ANTIBIOTIKARESISTENTE BAKTERIER CPO
Dorthe Mogensen
SINBAD OG DIABETISKE FODSÅR I PLEJE.NET
Jane Hampton & Ane L. Jørgensen
NEKROLOG– Lis Danielsen 29.04.1930 – 10.03.2023
NYTT FRA NIFS
Eva Kronholm Heiberg
UNIKT KOMPETANSE- OG SAMARBEIDSPROSJEKT
Synnøve Aske Høyland, Hanne Rusten Wærnes & Sindre Aske Høyland
9 SPØRSMÅL – ikke-helende sår
ARNE LANGØEN
EWMA KONGRESS – Milano 3.-5. mai 2023
NIFS-redaksjonen
LEGATMODTAGER: NIFS 2023
Margaret Florence Hunt
ANMELDELSE
”Det ser fint ud på røntgen”
Lisbeth Vorbeck
KALENDER – 2023

Nr. 1, 2023


Mitsår, Alvorlig ulykke sætter en stopper for drømmeferien
LARS HOLM, MASKINARBEJDER

Vi ankommer sent til San Francisco og går i seng. Næste dag tager vi ud til Golden Great Bridge. Vi hygger og går rundt i gaderne. Bagefter tager vi op til Golden Gate Park og ser Det Kinesiske Tehus. Så er det blevet sent på eftermiddagen, og vi bliver enige om at tage tilbage til hotellet for at få noget aftensmad og hygge os på værelset. Så vi går hen til et busstopsted og venter på bussen. Vi står og kigger efter bussen, og jeg ser den komme kørende. Så husker jeg ikke mere. Senere får jeg at vide af min kone, at der er to biler, der støder sammen ude i det lyskryds, som busstoppestedet er ved. Det er en højresvingsulykke, og en af bilerne bliver skubbet over i busstoppestedet, hvor vi står. Og så bliver vi ellers nedlagt alle fire.


The princess and the pea – A tale about the individual tolerance to discomfort and pain

AMIT GEFEN, PROFESSOR, DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING, TEL AVIV UNIVERSITY

The princess in this story was so sensitive to her sleeping arrangements that she was disturbed by a single pea under her twenty mattresses (topped with twenty featherbeds of eiderdown), symbolizing the individual sensitivity to discomfort when attempting to rest or sleep, which in reality, may connect to a neurological condition. Indeed, some authors suggested that possibly, the princess in Andersen’s tale suffered from the fibromyalgia syndrome since chronic sleep disturbances are typical in this disease. In fact, from a biomechanical perspective, there is a direct relationship between the concepts in the Andersen tale and the individual susceptibility to discomfort and pain and also, clinically, to the pressure ulcers/injuries.


Opsummerende interview Målemetoder: kvantificering af perfusionen og ilttilbuddet til foden
LINE GADE, JOURNALIST

Perfusionen og ilttilbuddet til foden har betydning for, hvordan et sår heler. Der findes flere målemetoder, man kan bruge, for at kunne holde øje med dette. Men hvordan og hvorfor? DSFS havde inviteret forskningsbioanalytiker Jens Peder Dreyer Paludan til at fortælle om de forskellige målemetoder ved temadagen om Iskæmiske sår. Vi har stillet Jens Peder Dreyer Paludan en række enkle spørgsmål, som opsummerer pointer fra hans oplæg.


Mangel på fast arbejdsgang – om forebyggelse af tryksår i Aarhus Kommune
METTE BERG, VIC – VESTDANSK VIDENSCENTER FOR NEUROREHABILITERING.
ARTIKLEN ER TIDLIGERE BRAGT I VIC NYT: TRYKSÅR (UXMAIL.IO)

Aarhus Kommunes sårteam og siddestillingsteam arbejder tværfagligt omkring tryksår. De to teams arbejder hen imod en fast arbejdsgang i Aarhus Kommune, som skal uddanne sundhedsprofessionelle og sikre forebyggelse af tryksår og behandling i de tilfælde, hvor skaden er sket.

Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.

Scroll to Top