Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR​

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR.

Du kan købe bladet her.

LEDER – Det lykkedes!
Maria Plaschke
NYT FRA FORRETNINGSFØREREN
Helle Madsen
NYT FRA FORKVINDEN
Annette Høgh
DIABETES-APP
Lotte Overbjerg
FLEKSORSENE TENOTOMIER
Jonas Askø Andersen
NYTT FRA NIFS
Eva Kronholm Heiberg
NIFS KONGRESSEN 2023
Arne Langøen og Turid Thune
ÅRETS ILDSJEL: Brita Pukstad
ET SPROG FOR LIDELSE, DØD OG SMERTE
Adam Bencard
ANMELDELSE: podcasten Sundhedsvisioner
Lotte Horn Oxholm & Lisbeth Vorbeck
NY PH.D – Simpel operation forebygger sår hos personer med diabetes og hammertå
Jonas Askø Andersen
LANDSKURSUS 2022
Diabetessygeplejerskerne
INTERNATIONALT SEMINAR
– Den diabetiske fod
Jonas Askø Andersen
NY PH.D – Cytokiners rolle i heling af venøse bensår
Ewa Burian
BERIGTIGELSE: Kan man tro på alt, hvad man læser?
SKAL BRADEN-SKALAEN ERSTATTES?
Camilla Leerskov Sørensen & Britt Hansen
MIT SÅR
Lars Lauridsen
KASUISTIK – Bidt i armen af krokodille
Ganesh Kumar Balaji Sajjala Chokkalingeswara Rao
REFERAT, DASYS Repræsentantskabsmøde 2022
Else Sværke Henriksen
KALENDER – 2023

Nr. 1, 2023


Diabetes-app – fremtidens løsninger med borgerdata
LOTTE OVERBJERG, DANISH LIFE SCIENCE CLUSTER

En ny app kan hjælpe borgere og sundhedsprofessionelle med at følge og behandle
diabetiske fodsår. Appen er baseret på borgernes egne rapporteringer og målinger
via smartphone. Den nye løsning udforsker en del af det kæmpe potentiale,
der er for brug af borgerdata i sundhedssektoren. Nu er erfaringerne klar til styrke
indsatser med brug af 24/7-data på andre sundhedsområder.


FLEKSORSENE TENOTOMIER
JONAS ASKØ ANDERSEN, Speciall.ge i ortop.dkirurgi, hospitalerne i nordsj.lland

Tenotomier er en sikker operation af hammertæer med få og milde
komplikationer. Operationen påvirker ikke de opereredes balance. Den 1. november 2022 blev artiklen “Flexor Tendon Tenotomy Treatment of the Diabetic Foot: A Multicenter Randomized Controlled
Trial”[1] udgivet i Diabetes Care. Artiklen er skrevet af undertegnede i samarbejde med Anne Rasmussen, Susanne Engberg, Jesper Bencke, Marie Frimodt-Møller, Klaus Kirketerp-Møller og Peter Rossing.


ET SPROG FOR LIDELSE, DØD OG SMERTE
Adam Bencard,MEDICINSK MUSEION

Fratager lægevidenskaben patienternes evne til selv at forstå og
håndtere det, der gør ondt? Har jagten på biomedicinske løsninger
gjort os til passive tilskuere til egen sygdom og sundhed og efterladt
os uden sprog til at artikulere en selvstændig stillingtagen til de
spørgsmål, som smerten, sygdommen og døden rejser?
Er lægevidenskaben dermed blevet en trussel mod vores sundhed?

Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.

Scroll to Top