Print Friendly, PDF & Email

Nyeste nummer af bladet SÅR​

Som medlem af Dansk Selskab for Sårheling modtager du bladet SÅR. Indmeldelse i DSFS

Uden medlemskab kan du købe bladet her.

LEDER
Maria Plaschke
NYT FRA FORRETNINGSFØREREN
Helle Madsen
NYT FRA FORKVINDEN
Annette Høgh
EN FRONTLØBER I SYDDANMARK
Line Gade
I SIKRE HÆNDER
Line Gade
TRYKSÅR – i lægevidenskabenslange historie
Adam Bencard
STOP TRYKSÅR DAG i Aarhus Kommune
Jane Hampton
NYTT FRA NIFS
Eva Kronholm Heiberg
VETERANEN I NIFS STYRET Oddveig Haug
Arne Langøen
NIFS KONGRESSEN BODØ 2024
Arne Langøen
WOUND CARE IN NORWAY – through the eyes of Ugandan visitors
Mathius Nsimbi & Winfred Najjuma
PRINCIPAFGØRELSE – om bevilling af hjælpemidler
Line Gade
TRYKSÅR – Analyse af Tryksårsundersøgelse
Jonas Askø Andersen
TRYKSÅR – Langt de fleste tryksår kan forebygges
Knærke Søgaard
ANMELDELSE – ”Melaninrik Hud – Guide till Klinik och Diagnostik”
Anmeldt af Ewa Anna Burian
LÆGE- OG PATIENTHÅNDBOGEN – Beskrivelser af hudsygdomme på mørk hud
Line Gade
KOMPRESSIONSSAGEN
Line Gade
ANMELDELSE ”Håndbog i sygepleje: Ernæring”
Anmeldt af Cathrine Vinther Schmidt
KALENDER – 2024

Nr. 1, 2024


EN FRONTLØBER I SYDDANMARK
Line Gade, JOURNALIST

Som de første i landet har Sårcentret på Kolding Sygehus givet det kommunale sundhedspersonale mulighed for at henvise sårpatienter direkte til afdelingen. Nu kommer de tidligere, men der er ikke kommet flere. Afdelingen arbejder desuden systematisk med at tilrettelægge behandlingerne sammen med patienterne. Det betyder, at behandlingen nogle gange primært tilpasses patientens ønsker og kun sekundært følger anbefalet standard.


I SIKRE HÆNDER
Line Gade, JOURNALIST

I sikre hænder Kommune forebygger tryksår med stor succes.


Tryksår i lægevidenskabens lange historie
ADAM BENCARD, PROFESSOR, PH.D. MEDICINSK MUSEION

At det er skadeligt for kroppen at være sengeliggende i længere perioder, og at det i
yderste konsekvens kan give alvorlige sår, har været anerkendt lige så lang tid, som
man har historiske levn og nedskrevne anbefalinger fra lægegerningen.


Langt de fleste tryksår kan forebygges
KNÆRKE SØGAARD, PH.D STUDERENDE, SYGEPLEJERSKE

Der forskes sparsomt i tryksår og da dette nummer af Sår har fokus på tryksår, er jeg blevet opfordret til at dele noget af den forskning, jeg udfører som ph.d.-
studerende. Mit forskningsprojekt omhandler tryksår hos personer med rygmarvsskade og skal munde ud i en række anbefalinger til god klinisk praksis for forebyggelse og behandling af tryksår hos personer med rygmarvsskade. Forskningen er i sidste fase.
Tryksår er en hyppigt forekommende.

 

Artikler og illustrationer fra SÅR må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra forfatter eller redaktion. Det er tilladt andre medier at bringe uddrag fra artikler fra bladet, såfremt disse er forsynet med kildeangivelse. Indholdet i SÅRs artikler afspejler ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Selskab for Sårhelings mening.

Scroll to Top