Print Friendly, PDF & Email

Tryksår

Synonymer

Dekubitus – liggesår – siddesår – trykskade

Resumé
Tryksår er en lokaliseret skade i huden opstået på grund af tryk og forskydningskræfter. På trods af forebyggelse med trykaflastende hjælpemidler og uddannelse er frekvensen fortsat uacceptabelt høj. Gennem risikoskoring af patienter og klienter forsøger man at identificere personer med risiko for tryksårsudvikling – for målrettet at forebygge.

Resumé (eng.)
Pressure ulcer is a cutaneous damage caused by pressure- and shearforces. In spite of prevention with pressure releaving aids and ongoing education the frequency still is unacceptable high. Through riskscore assessments it is attempted to identify persons at risk for developing pressure ulcer. The goal is prevention.Hold øje med det røde mærke

Der skal sættes tidligt og målrettet ind, når det kommer til tryksår. Derfor har Tryksårsalliancen udgivet folderen ‘Hold øje med det røde mærke’.

Folderen findes både på dansk og engelsk.

Scroll to Top