Print Friendly, PDF & Email

Særtryk af artikler

Særtryk
Der kan efter ønske fremstilles særtryk af artikler fra SÅR. Særtrykket leveres som 4 (8, 12 …) sider A4. Forsiden er reserveret til SÅRs standardopsætning. Bagsiden skal indeholde SÅRs logo. Overskydende sider står til fri disposition.

Oplysning om oplag samt levering udbedes. SÅR undersøger pris samt sørger for kontakt til trykkeri.

Andre medier
Ønskes artikler fra SÅR publiceret i andre medier, skal der indhentes tilladelse fra artiklens forfatter, og det skal tydeligt fremgå, at artiklen oprindelig blev publiceret i SÅR.

Henvendelse
Bladet SÅR
Kontakt: post@saar.dk

Scroll to Top