Print Friendly, PDF & Email

Redaktionen for bladet SÅR

Bladet SÅR udkommer 4 gange årligt.

Redaktionen er repræsenteret ved:

Port-BoJorgensen

Redaktør af
medlemsbladet SÅR (ansvarshavende)
Bo Jørgensen,

Overlæge

Videncenter for Sårheling,
Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23,
2400 København NV
Tel. 30914644
Kontakt

MariaPlachke

Journalistisk medarbejder ved medlemsbladet SÅR
Maria Plaschke,

MPH, Sårsygeplejerske, underviser
Tel. 2539 0910
Kontakt

Sara-Houmannn

Grafikker

Sara Houmannn

Layout og annoncer

Tel. 26201584

Kontakt

Jens-Fonnesbech

Journalist
Jens Fonnesbech

Tel. 21759389
Kontakt