Print Friendly, PDF & Email

Redaktionen for bladet SÅR

Bladet SÅR udkommer 4 gange årligt.

Redaktionen er repræsenteret ved:

Bo Jørgensen


Redaktør af medlemsbladet SÅR
Overlæge

Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV, Tel. 3091 4644

Kontakt

Maria Plaschke


Journalistisk medarbejder ved

medlemsbladet SÅR
MPH, Sårsygeplejerske, underviser
Tel. 2539 0910
Kontakt

 

MariaPlachke

Sara Houmannn


Grafikker

 Layout og annoncer

Tel. 26201584

Kontakt

Jens Fonnesbech


Journalist

Tel. 21759389
Kontakt

Jens-Fonnesbech