Print Friendly, PDF & Email

Redaktionen for bladet SÅR

Bladet SÅR udkommer 4 gange årligt.

Redaktionen er repræsenteret ved:

Bo Jørgensen


Redaktør af medlemsbladet SÅR
Overlæge

Tel. 4032 7111

Kontakt

Jonas Hedegaard Andersen


Medlem redaktionsgruppen

1.reservelæge
Ortopædkirurgisk afdeling O
Hospitalerne i Nordsjælland Hillerød

JonasHedegaardAndersen

Maria Plaschke


Journalistisk medarbejder ved

medlemsbladet SÅR
MPH, Sårsygeplejerske, underviser
Tel. 2539 0910
Kontakt

 

MariaPlachke

Jens Fonnesbech


Journalist

Tel. 21759389
Kontakt

Jens-Fonnesbech

Sara Houmannn


Grafikker

 Layout og annoncer

Tel. 26201584

Kontakt