Print Friendly, PDF & Email

Vejledning ved legatansøgninger

En ansøgning må meget gerne være kort og koncis … MEN der skal i ansøgningen svares på de spørgsmål som er formuleret i opslaget.

Bemærk

  1. Ansøgningen er individuel. 
  2. HENT ANSØGNINGSSKEMA der linkes til fra hvert legatopslag og udfyld det.  
  3. CURRICULUM VITAE – her skal bl.a. fremgå din relation til sårverdenen. 
  4. Vær opmærksom på OPSLAGETS FORMÅL. Beskriv kort hvad du søger legatet til (deltagelse i kongres, studieophold, efteruddannelse m.m.)  
  5. Anfør BELØBET, du søger. Drejer det sig om et projekt, bør protokollen medsendes. 
  6. I BEGRUNDELSEN anføres, hvilken konsekvens du forventer, at din studierejse, efteruddannelse m.m. kan have for dig personligt, men også for din arbejdsplads samt patienterne. Det vil styrke din ansøgning, hvis du eksempelvis efterfølgende bliver “sårnøgleperson” i din afdeling og supervisor for dine kolleger. Det styrker ligeledes dine muligheder, hvis du i det daglige har med sårpatienter at gøre. 
  7. Når din ansøgning er skrevet, så GENNEMLÆS ENDNU ENGANG LEGATOPSLAGET for at se om din ansøgning er relevant i forhold til opslaget.  
  8. Send ansøgningen som vedhæftet fil til forretningsfører Helle Madsen.

HELD OG LYKKE MED DIN ANSØGNING!

Scroll to Top