Print Friendly, PDF & Email

Informationsudvalg

Informationsudvalget er ansvarlig for udgivelsen af foreningens blad SÅR, som udkommer 4 gange årligt.

Udvalget er repræsenteret ved:

Redaktør af
medlemsbladet SÅR (ansvarshavende)
Bo Jørgensen,

Overlæge

Videncenter for Sårheling,
Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23,
2400 København NV
Tel. 30914644
Kontakt

MariaPlachke

Journalistisk medarbejder ved medlemsbladet SÅR
Maria Plaschke,

MPH, Sårsygeplejerske, underviser
Tel. 2539 0910
Kontakt