Print Friendly, PDF & Email

Informationsudvalg

Informationsudvalget er ansvarlig for udgivelsen af foreningens blad SÅR, som udkommer 4 gange årligt.

Udvalget er repræsenteret ved:

Maria Plaschke


Redaktør for Bladet SÅR

Sårsygeplejerske, MPH, underviser
Tel. 2539 0910
Kontakt

MariaPlachke

Jonas Hedegaard Andersen


Medlem redaktionsgruppen for Bladet SÅR

Overlæge, PHD, forskningsansvarlig, 
Ortopædkirurgisk Afdeling O
Hospitalerne i Nordsjælland Hillerød

JonasHedegaardAndersen

Bo Jørgensen


Medlem redaktionsgruppen for Bladet SÅR
Overlæge

Tel. 4032 7111

Kontakt

Scroll to Top