Print Friendly, PDF & Email

Legater

Dansk Selskab for Sårheling har mulighed for dels via egne midler dels via sponsorer at give økonomisk hjælp til at virkeliggøre et sårprojekt, studietur, uddannelse m.m.

 

Aktuelt er der følgende legater:

DSFS Udviklingslegat
Beløb: 1.000 – 20.000 kr.
Ansøgning: 1. september
Info: Se nedenfor

New Feet Udviklingslegat
Beløb: 10.000 kr.
Ansøgning: 1. oktober
Info: Se nedenfor

Medi Danmark ApS Kompressionslegat
Beløb: 10.000 kr.
Kan søges af en eller flere personer.
Skriftlig ansøgning: 1. oktober
Simonsen og Weels legat er udgået og der er i stedet oprettet Medi-kompressionslegat.
Info: Se nedenfor

Læs nærmere om de enkelte legater, og om hvordan du søger:
DSFS Udviklingslegat

Legatets størrelse og uddeling

Uddeles ved foreningens ved årsmødet i november i portioner af mindst kr. 1.000 og højst kr. 20.000. Er der ikke ansøgere til det fulde beløb, akkumuleres beløbet ikke i fonden.

Formål

At støtte initiativer der vil fremme forståelsen af sårheling og behandling. Legatet kan anvendes til:

  • videreuddannelse
  • deltagelse i kurser og kongresser
  • igangsættelse af projekter
  • konsulenthjælp i forbindelse med sårhelingsprojekter
  • forskning
  • studiebesøg i ind- og udland

Ansøgningskrav

Ansøgningen er individuel. Søges der om et beløb, som begunstiger flere personer, skal hver af disse sende en ansøgning.

Ansøgeren skal have været medlem af DSFS i mindst 6 måneder. Det forventes, at legatmodtageren er tilmeldt årsmødet / temadagen for at modtage legatet.

De originale regnskabsbilag, som legatet skal dække, skal medsendes ansøgningen.

Det forventes, at legatmodtager bidrager med en kort rapport om udbyttet af legatet eller en anden form for indlæg til bladet SÅR.

Ansøgningsfrist

1. september hvert år.

Ansøgning

Kan alene ske ved ansøgningsskema:

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen sendes som vedhæftet fil til Dansk Selskab for Sårheling.

Legatbestyrelsen er identisk med bestyrelsen for DSFS.

New Feet. Udviklingslegat

New Feet Medical Footwear indbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Sårheling hermed personer i sundhedssektoren til at søge vores udviklingslegat.

Formål
Legatet kan søges af sundhedspersonale, som i dagligdagen arbejder med og har fokus på trykaflastning hos mennesker med sår på fødderne. Herunder forebyggelse, behandling, efterbehandling og uddannelse.

Legatet kan søges til initiativer med relationer til klinisk behandling af fodsår:
- forskning
- igangsættelse af projekter
- videreuddannelser
- deltagelse i kurser og kongresser
- studiebesøg i ind- og udland

Legatets størrelse og uddeling
Legatet er på 10.000 kr. som evt. kan opdeles i flere portioner, eller gives til en gruppe af personer som har ydet en ekstra indsats.

Legatet uddeles ved DSFS' årsmøde. Det forventes at legatmodtageren er tilmeldt årsmødet for at modtage  legatet og i øvrigt er medlem af Dansk Selskab for Sårheling.

Legatbestyrelse

  • Kim Pedersen, salgsdirektør, New Feet Medical Footwear
  • Renate Røynestad, konsulent, New Feet Medical Footwear
  • Morten Skovfoged, konsulent, New feet medical footwear
  • Bo Jørgensen, overlæge, Dansk Selskab for Sårheling

Ansøgningsfrist 1. oktober

Ansøgningskrav

Ansøgningen er individuel. Søges der om et beløb, som begunstiger flere personer, skal hver af disse sende en ansøgning.

Ansøgning: Kan alene ske ved ansøgningsskema:

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen sendes som vedhæftet fil til Dansk Selskab for Sårheling.

Medi Danmark ApS. Kompressionslegat

Kompressionslegat: kr. 10.000,-

Formål

Legatet kan søges af en eller flere personer fra sundhedssektoren, der har behov for økonomisk støtte til et projekt med fokus på:
•  Udvikling af det tværfaglige samarbejde mellem primær- og sekundær sektoren indenfor kompressionsbehandling.
•  Forskning indenfor området kompression og kompressionsbehandling.
•  Opdatering af viden og forståelse for forebyggelse og behandling med kompression.
•  Implementering og anvendelse

Legat
Legatets størrelse er kr. 10.000 som evt. kan opdeles i
flere portioner, eller gives til en gruppe af personer.
Medi Danmark Aps forbeholder sig retten til ikke at uddele legatet, såfremt der ikke findes kvalificerede ansøgere.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningen skal indeholde:
•  Begrundet og motiveret ansøgning hvori det anføres, til hvilke formål legatet tænkes anvendt
•  Kort beskrivelse af ansøgerens faglige baggrund (curriculum vitae)
•  Økonomisk overslag over projektet

Legatbestyrelse
Stine Bahne, medi Danmark Aps
Overlæge Bo Jørgensen, Videncenter for Sårheling
Klinisk oversygeplejerske Susan Bermark, Videncenter for Sårheling

Offentliggørelse
Legatet uddeles ved Dansk Selskab for Sårhelings årsmøde i november. Det forventes at legatmodtageren er tilmeldt årsmødet for at modtage legatet og i øvrigt er medlem af Dansk Selskab for Sårheling.

Annoncering
Legatet annonceres i bladet Sår m. fl.

Ansøgningsfrist
1. oktober

Hent ansøgningsskema

Ansøgningen sendes som e-mail til

post@saar.dk

Anført dette i titlen Medi Danmark Aps kompressionslegat
eller

Forretningsfører Helle Madsen, Charlotte Muncks Vej 26, 2400 København NV.
Kuverten mærkes: Medi Danmark Aps kompressionslegat

Scroll to Top