Print Friendly, PDF & Email

Tryksår – Litteratur

  • Sår – baggrund, diagnose og behandling. Red. Gottrup, Karlsmark, 2. udgave, 1. oplag 2008. Munksgaard Danmark
  • Sår – Christina Lindholm, 2005 dansk udgave Gads Forlag
  • The Prevention and Treatment of PRESSURE ULCERS. Ed. Moya J Morison, 2001. Mosby
  • Tryksårsforebyggelse i den siddende stilling. Ed. Helle Dreier, 2003 Hjælpemiddelinstituttet
  • Tryksårsforebyggende Hjælpemidler. 1998 Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering, download: www.hmi-basen.dk/

Websites

Forfatter(e)
Bo Jørgensen, overlæge, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, boj@pc.dk

Scroll to Top