Print Friendly, PDF & Email

Generelt om legater i DSFS regi


DSFS har mulighed for dels via egne midler dels via sponsorer at give økonomisk hjælp til at virkeliggøre et sårprojekt, studietur, uddannelse m.m. De samlede midler udgør på årsbasis ca kr. 100.000.

Alle foreningens medlemmer opfordres til at søge om at få del i midlerne.

Sårlegater som uddeles i regi af DSFS er alle opslået her, hvoraf ansøgningsbetingelserne og ansøgningsfristerne fremgår. Vejledning i legatansøgning findes her.

Ansøgninger må gerne formuleres kort, men skal indeholde svar på specifikke spørgsmål i legatopslaget. Hvor ikke andet er oplyst, kan ansøgning alene ske ved ansøgningsskema som hentes fra hvert legatopslag.

 

DSFS bestyrelse har vedtaget følgende overordnede retningslinier for legatuddeling i DSFS regi:

  1. Legatet annonceres i foreningsbladet SÅR.
  2. Legatbestyrelsen udvælger modtager(ne) i henhold til legatets fundats. DSFS’ bestyrelse skal være repræsenteret i legatbestyrelsen ved en eller flere personer.
  3. Ansøgning skal som hovedregel ske ved ansøgningsskema.
  4. Modtageren af et legat skal være tilmeldt temadag eller årsmødet, hvor legatet uddeles.
  5. En rapport om udbyttet af legatet skal fremsendes til legatbestyrelsen og gerne i en form som egner sig til publikation i bladet SÅR.
  6. Udgifter til deltagelse samt rejseudgifter påhviler modtageren.
  7. DSFS’ kontaktperson vedrørende legater er forretningsfører Helle Madsenpost@saar.dk.

Scroll to Top