Print Friendly, PDF & Email

Tips & Link

Forebyggelse og behandling af tryksår

Vigtigste uddrag af retningslinjen på dansk

Udarbejdet af

National Pressure Ulcer Advisory Panel,
European Pressure Ulcer Advisory Panel og
Pan Pacific Pressure Injury Alliance

Behandling af kronisk ødem

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en
“National Klinisk Retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne”. Find den her.

Der er også udarbejdet en Quick Guide, som du kan finde her.

Forebyggelse af tryk ved buglejring

Guide til forebyggelse af tryk ved buglejring
Hudpleje Overvejelser og betragtninger vedrørende patient i bugleje, findes: her


Patientombuddet

Patientombuddet har udgivet en temarapport om tryksår. Publikationen er særligt rettet imod ledelse og plejepersonale i kommuner og på sygehuse.

Gå til rapporten

Center for kliniske Retningslinjer – Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje er et omfattende arbejde, der kræver faglig kompetence, systematik og metodekendskab. Få gode råd og se hvilke retningslinjer, der allerede er godkendt og hvilke, der er under udarbejdelse.

IKAS

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS, har til formål at udvikle en fælles dansk kvalitetsmodel.

Den Danske Kvalitetsmodel

SidLigGodt.socialstyrelsen.dk

Socialstyrelsen har skabt online-netværket SidLigGodt. Netværket handler om at tilpasse den stående, den siddende og den liggende stilling til mennesker med nedsat funktionsevne.

.

Wounds International – et fagskrift for travle sårfolk

Wounds International er et online-baseret fagskrift, som tilstræber at holde os opdateret med nyeste viden om sårbehandling. Indholdet er skrevet for den travle fagperson til gavn for patienten. Teksten er på engelsk.

 

World Wide Wounds
The premier online resource for dressing materials and practical wound management information.

Committed to providing affordable education
Wounds UK er et sår-tidsskrift, men web-siden informerer også om Best Practice, om konferencer, kurser og legater samt nye initiativer. Teksten er på engelsk.

EWMA-dokumenter
På EWMAs hjemmeside kan man tilgå en række EWMA-dokumenter, som også er udarbejdede i intereuropæisk konsensus. Fx: “Antimicrobials and Non-healing Wounds: An Update”, oktober 2022 og “The Impact of patient health and lifestyle factors on wound healing”, marts 2023.

Disse dokumenter repræsenterer evidensbaseret viden og er yderst anvendelige i klinisk praksis for sårnørder. Dokumenterne kan tilgås via dette link:
https://ewma.org/resources/for-professionals/

Scroll to Top