Print Friendly, PDF & Email

Beskatning af legater

Alt hvad man modtager som gave er skattepligtigt, og et legat er en gave.

 

Ligegyldigt, om man får det i penge eller naturalier, er det skattepligtigt og skal opgives til skattevæsenet. Det er også ligegyldigt hvor man får det fra. Statsskatte­loven § 4c. Dog er gaver fra forældre undtaget op til et vist beløb.

 

Der gælder særlige regler for beskatning af visse legater:
Legater der ydes til studierejser og videnskabelige arbejder er normalt skattefrie efter LL § 7 K, hvis vel at mærke det er legatets eller fondens formål at give støtte til rejser. Det bør undersøges i hvert enkelt tilfælde. Visse legater med understøttelsesformål er skattefrie efter LL § 7, for eksempel hædersgaver mv., LL § 7. Er man i tvivl, så gå ind på Skats hjemmeside under juridisk vejledning.

 
 
Scroll to Top