Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelse i Dansk Selskab for Sårheling

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Mindst 3 af de valgte skal være læger og mindst 3 skal være sygeplejersker.

Annette Høgh​


Formand

Overlæge, PhD,
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, AU Sårcenter Viborg, Hospitalsenhed Midt,
Heibergs Allé 4, 8800 Viborg, Tel. 7844 5631

Kontakt

Port-annette_hoegh

Merete Hartun Jensen  


Næstformand

Afdelingssygeplejerske SD
Videncenter for Sårheling
Bispebjerg Hospital

Port-Merete_Jensen

Mitra Sepehri


Sekretær

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet

I hoveduddannelse til speciallæge i plastikkirurgi

Port-Mitra_Sepehri

Jonas Askø Andersen


Medlem

1.reservelæge
Ortopædkirurgisk afdeling O
Hospitalerne i Nordsjælland Hillerød

JonasHedegaardAndersen

Mikkel Sundstrup


1. suppleant

læge, ort. kir. afdeling

Nordsjællands Hospital Hillerød

Port-Mikkel_Sundstrup

Bo Jørgensen,


Medlem og redaktør af medlemsbladet SÅR
Overlæge

Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Tel. 3091 4644
Kontakt

Maria Plaschke


Medlem og  journalistisk medarbejder ved medlemsbladet SÅR
MPH, Sårsygeplejerske, underviser
Tel. 2539 0910
Kontakt

MariaPlachke

Klaus Kirketerp-Møller


Kasserer

Overlæge PhD,

Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital,

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Kontant

Klaus-KM

Klaus Kirketerp-Møller


Medlem og bestyrelsens repræsentant i uddannelsesudvalget
Sårsygeplejerske, Guldborgsund kommune, Fjordbakken 79, 4800 Nykøbing F
Tel. 25 18 23 85

Kontakt