Undersøgelser
Tryksår

Almen svækkelse.
Bloddyrkning ved almen
påvirkning (sepsis).
Debridering for sårvurde-
ring (kategori).

Luk vindue